اکستنشن پریمیر پرو

اکستنشن پریمیر پرو

 اکستنشن یک اضافه شونده یا افزونه به نرم افزار های اصلی میباشد که به آن قابلیت، توانایی، سرعت انجام میدهد. روزبروز تعداد اکستنشن ها زیادتر خواهد شد.

طراح سایت : گروه مانی