فوتیج کروماکی پرده سبز

فوتیج کروماکی پرده سبز

فوتیج چیست؟ در دنیای تصویر، ویدیو های متعددی با اهداف مختلف تولید میشوند. فوتیج نوعی ویدیو است که برای تدوین گران و تولیدکنندگان فیلم دارای اهمیت است. میتواند اصل موضوع را پوشش دهد یا بعنوان مکمل در تدوین استفاده شود.

طراح سایت : گروه مانی