فوتیج Footage

فوتیج Footage

فوتیج چیست؟ در دنیای تصاویر، ویدیوهای متعددی با اهداف مختلف تولید میشوند. فوتیج نوعی ویدیو است که برای تدوین گران و تولیدکنندگان فیلم دارای اهمیت است. میتواند اصل موضوع را پوشش دهد یا بعنوان مکمل در تدوین استفاده شود.

صفحه1 از2
طراح سایت : گروه مانی