بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ
  نُخُست اَز جَهاّن آفَرین یآّد کُن   بِهِ نآّمِ جَهآّن دآوَر این بِخاّن
    بِمآن تا هُنَرهآ پَدیِد آوَریِم   تُو دَرّ بَستیُ ماّ کِلیِد آوَرییم

اصول مانی کانتنت بر اساس صداقت می باشد
به معرف برند نوپا مانی کانتنت Mc Content خوش آمدید
BeatingHeart
Live with Calrista

مکمل ها بدون استثنا با توضیحات در سایت است
جهت بر طرف نمودن موضوع فنی سیستم عامل شما عزیزان همراه مهندس Mansour، هزینه بر حسب دقیقه محاسبه میشود با احترام مانی کانتنت Mani Content