فوتیج راش خام برای اصلاح رنگ

فوتیج راش خام برای اصلاح رنگ

فوتیج چیست؟ در دنیای تصویر، ویدیو های متعددی با اهداف مختلف تولید میشوند. فوتیج نوعی ویدیو است که برای تدوین گران و تولیدکنندگان فیلم دارای اهمیت است. میتواند اصل موضوع را پوشش دهد یا بعنوان مکمل در تدوین استفاده شود.

طراح سایت : گروه مانی